Hvorfor får vi 8% og 6% momskompensasjon etter forenklet modell?