Hvorfor får vi 8 % og 6 % momskompensasjon etter forenklet modell?