Hvorfor får vi 7% momskompensasjon etter forenklet modell?