Må vi være registrert i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer?