Utbetaling: Når får vi utbetalt momskompensasjonen?