Ved søknad om beslagsfrihet; hva med hensynet til kreditorene?