Utbetaling: Hvorfor er det forskjell på 'tildelt beløp' i oversikten, og faktisk mottatt kompensasjon?